top of page

KOŠNovice 20.-26.5.2024: Konec sezone je čas za obračune

Tekmovalna sezona je zaključena in čas je, da pod njo naredimo črto ter preverimo dosežke. Predsednik Cristian Žigon je na vprašanje, kako je zadovoljen s sezono, odgovoril: »Zelo, saj so bili doseženi vsi pomembnejši cilji. Pri članih je bil to obstanek v ligi in oblikovanje jedra domačih igralcev. Zadali smo si tudi ponovitev lanskoletnega uspeha na zaključnem turnirju, kar je letos s 3. mestom na zaključnem turnirju uspelo ekipi U18.«

Nedolgo nazaj pa smo dobili tudi obvestilo KZS o podeljeni tekmovalni licenci za tekmovanje v 3. SKL -  člani za tekmovalno sezono 2024/2025. Licenca je pogoj za tekmovanje v SKL ter hkrati tudi potrditev, da izpolnjujemo strokovne in finančne  pogoje, navedene v Pravilniku o licenciranju.

Sicer pa smo v letošnji sezoni imeli aktivnih 151 košarkarjev, ki so pod okriljem KZS tekmovali v desetih ekipah in v vseh starostnih skupinah,  od U10 do članov. V kategoriji U12 in U16 sta tekmovali dve ekipi. Ekipi U18 in U16 črni sta tekmovali v 1.A SKL. Udeležili smo se tudi treh mednarodnih turnirjev in domov prinesli pokale. Najmlajši pa so sodelovali na regijskih turnirjih. Naša člana – Leon Jereb, Enej Gerželj Čebron, sta sodelovala tudi v ekipah reprezentanc in tudi tam dosegala vidne rezultate. Podrobnejši pregled rezultatov in doseženih ciljev ekip bomo pripravili v prihodnjih tedenskih novicah.

 

Aktivnosti vodstva pa niso bile usmerjena le v tekmovanja, ampak tudi v vzpostavitev regionalnega košarkarskega centra, ki bo mladim košarkarjem nudil okolje v katerem se bodo lahko iz perspektivnih košarkarjev razvili v vrhunske športnike. To je tudi eden od ciljev novega vodstva KD ter hkrati zaveza, da vedno deluje v prid otrok in svojih članov, ki se želijo ukvarjati s košarko in športom. In četudi ne bodo vsi vrhunski športniki in ne bo to del njihove poklicne kariere, je pomembno že to, da se pri njih razvija zdrav odnos do športa, gibanja in življenja na sploh. Ter posledično tudi širše lokalne skupnosti, saj je šport in športno udejstvovanje eden pomembnih gradnikov »zdrave« družbe.

Ob tem je nujno potrebno sodelovanje in povezovanje tako s športno javnostjo, kot širšo lokalno skupnostjo. V prvi vrsti na ravni občine, regije, pa tudi širše, na nacionalni in mednarodni ravni. S tem namenom smo se sestali z več košarkarskimi klubi, tako okoliškimi, kot tudi širše v Sloveniji in zamejstvu, da bi dosegli sinergije na področju razvoja košarke.

Vzpostavili smo tudi sodelovanje s priznanim trenerjem Vedranom Morovićem in lokalnim športnim centrom, z namenom izboljšanja košarkarskih tehniki v kombinaciji z vajami za preprečevanje poškodb. Poškodbe so bile namreč »siva lisa« letošnje sezone in temu bi si želeli v prihodnje izogniti v kar največji možni meri.

Ker se vse začne in končna pri denarju, smo intenzivno začeli z iskanjem dodatnih finančnih sredstev. Tako sponzorskih, kot tudi preko prijave na različne razpise, s katerimi bi želeli trenerjem in strokovnemu vodstvo omogočiti dodatna usposabljanja ter izvajati programe za celostni razvoj športnikov.

 

Letošnje sezono je zaznamovala tudi reorganizacija delovanja društva, tako upravljavska, kot tudi administrativna. Konec avgusta 2023 je bilo vzpostavljeno novo vodstvo kluba z vsemi odbori, ki se redno srečujejo in so aktivno vpeti v dejavnosti kluba. Trenutno nas je okrog 20 prostovoljcev, vedno pa sem nam priključi še kdo, ki skrbi za urejeno in organizirano delovanje društva ter nemoten potek treningov in tekmovanj.  Vzpostavljeno je bilo tudi preglednejše in podrobnejše vodenje računovodstva ter redno informiranje in obveščanje članov in širše javnosti preko različnih medijev.

V začetku maja se je uspešno zaključil dolgotrajen postopek preverjanja ustreznosti porabe sredstev, prejetih s strani Občine Postojna. Spomnimo, da je bilo poslovanje KD v zadnjih mesecih pod drobnogledom Nadzornega odbora Občine Postojna ter dveh zunanjih revizijskih hiš, ki sta opravili ločeni reviziji. Deležni pa smo bili tudi javnega »pranja« in obrekovanja, ki se je pričelo z odprtim pismom sosednjega kluba v začetku letošnjega marca. Po dveh mesecih je zgodba dobila epilog, ki se je zaključil v našo korist in v nadaljevanju je bila podpisana tudi pogodba z Občino Postojna o sofinanciranju delovanja društva v letu 2024.147 views

Comments


bottom of page